schützen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
schützen
czasownik
chronić 
Biologia
zabezpieczać 
Informatyka
ochronić 
Ekonomia
ochraniać 
Biologia, Medycyna
osłaniać 
Biologia, Wojsko, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich