Translatica, kierunek niemiecko-polski

reich przysłówek;
bogato;
zamożnie;
obficie;
sowicie;
obfity;
dostatnio;
okazale;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich