realisieren

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
realisieren
czasownik
realizować 
Ekonomia
zrealizować 
Ekonomia
urzeczywistniać 
książkowe, oficjalne
urzeczywistnić 
Ekonomia, książkowe, oficjalne
urealniać 
książkowe, oficjalne
urealnić 
książkowe, oficjalne
spieniężyć 
Ekonomia
przeprowadzać 
Ekonomia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich