nachforschen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
nachforschen
czasownik
zbadać 
Stomatologia, Technika, Kosmonautyka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich