Translatica, kierunek niemiecko-polski
machen czasownik;
robić potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
czynić książkowe, oficjalne;
zrobić pejoratywne;
dokonać;
porabiać potoczne, nieoficjalne;
uczynić książkowe, oficjalne;
narobić potoczne, nieoficjalne;
wynosić;
sprawiać;
wyrabiać techniczny;
poczynić książkowe, oficjalne;
odbywać;
odbyć;
sprawić;
słać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich