machen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
machen
czasownik
robić 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
czynić 
książkowe, oficjalne
zrobić 
pejoratywne
porabiać 
potoczne, nieoficjalne
uczynić 
książkowe, oficjalne
narobić 
potoczne, nieoficjalne
poczynić 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich