linken

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
linken
czasownik
nabrać 
potoczne, nieoficjalne
nabierać 
potoczne, nieoficjalne
wykiwać 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich