inhaftieren

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
inhaftieren
czasownik
aresztować 
Prawo
zaaresztować 
Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich