holpern

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
holpern
czasownik, haben, sein
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich