hämmern

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
hämmern
czasownik
kuć
wbijać 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich