foppen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
foppen
czasownik
nabierać 
potoczne, nieoficjalne
nabrać 
potoczne, nieoficjalne
nabijać się 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich