fördern

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
fördern
czasownik
promować 
Szkolnictwo, Ekonomia, Wojsko
wydobywać 
Górnictwo
popierać 
Ekonomia
transportować 
Transport
krzewić 
książkowe, oficjalne
fedrować 
Geologia
wspomagać 
Informatyka
firmować 
przenośne
przewozić 
Transport
eksploatować 
książkowe, oficjalne
przesyłać 
Informatyka
obsługiwać 
Informatyka
podnosić 
Inżynieria lądow
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich