Translatica, kierunek niemiecko-polski
erwidern czasownik;
odpowiedzieć książkowe, oficjalne;
odeprzeć książkowe, oficjalne;
odrzec książkowe, oficjalne;
oddać;
oddawać;
odrzekać książkowe, oficjalne;
odpowiadać książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich