ermitteln

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
ermitteln
czasownik
wykryć 
Chemia, Medycyna
wykrywać 
Informatyka, Chemia
zidentyfikować 
Informatyka
rozpoznać 
Informatyka
zbadać 
Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich