erlangen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
erlangen
czasownik
osiągać 
Ekonomia
uzyskiwać 
książkowe, oficjalne
uzyskać 
książkowe, oficjalne
pozyskać 
książkowe, oficjalne
pozyskiwać 
książkowe, oficjalne
zaskarbiać 
książkowe, oficjalne
zaskarbić 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich