entdecken

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
entdecken
czasownik
wykryć 
Chemia, Medycyna
wykrywać 
Informatyka, Chemia
dostrzegać 
przenośne
wyłapać 
potoczne, nieoficjalne
dostrzec 
przenośne
wyłapywać 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich