enden

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
enden
czasownik, haben, sein
kończyć 
Informatyka, Szkolnictwo, potoczne, nieoficjalne, Szkolnictwo wyższe
skończyć 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich