designieren

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
designieren
czasownik
desygnować 
Polityka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich