blockieren

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
blockieren
czasownik
zakorkować 
potoczne, nieoficjalne
korkować 
potoczne, nieoficjalne
zakorkowywać 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich