Translatica, kierunek niemiecko-polski
blockieren czasownik;
tamować;
zakorkować potoczne, nieoficjalne;
zawalać;
korkować potoczne, nieoficjalne;
powstrzymać techniczny;
zakorkowywać potoczne, nieoficjalne;
zamykać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich