ausmerzen

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
ausmerzen
czasownik
wypleniać 
przenośne, książkowe, oficjalne
wyplenić 
przenośne, książkowe, oficjalne
wykorzenić 
przenośne
wykorzeniać 
przenośne
trzebić 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich