ausdrücken

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
ausdrücken
czasownik
uzewnętrzniać 
książkowe, oficjalne
sformułować 
książkowe, oficjalne
uzewnętrznić 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich