Translatica, kierunek niemiecko-polski
aufstellen czasownik;
postawić ekonomia, wojsko, nautyka;
ustawić;
stawiać wojsko;
wystawić ekonomia;
zestawić;
podnieść techniczny;
ustanowić informatyka;
wystawiać ekonomia;
ustalić;
rozmieścić wojsko;
rozwinąć wojsko;
rozwijać wojsko;
nadać;
stworzyć;
nastawić medycyna;
nadawać techniczny;
budować;
ustalać;
tworzyć;
utworzyć;
zastawić;
wznosić;
stwarzać;
wysuwać;
wysunąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich