Zustimmung

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zustimmung
rzeczownik, rodzaj żeński
aprobata 
książkowe, oficjalne
zatwierdzenie 
Ekonomia
przyzwolenie 
książkowe, oficjalne
akceptacja 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich