Translatica, kierunek niemiecko-polski

Zufluss rzeczownik, rodzaj męski;
dopływ;
napływ;
przypływ;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich