Zucht

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zucht
rzeczownik, rodzaj żeński
karność 
pejoratywne
rygor 
pejoratywne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich