Zivilisation

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zivilisation
rzeczownik, rodzaj żeński
cywilizacja 
Archeologia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich