Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zimmer czasownik;
pokój;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich