Zimmer

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zimmer
przymiotnik, attr, uninfl
izba
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich