Zimmer mit Klimaanlage

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zimmer mit Klimaanlage
rzeczownik, rodzaj nijaki
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich