Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zettel rzeczownik, rodzaj męski;
kartka;
karta;
fiszka;
osnowa włókiennictwo;
etykieta ekonomia;
karteczka;
nalepka ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich