Zeitdauer

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zeitdauer
rzeczownik, rodzaj żeński
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich