Zauberkreis

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Zauberkreis
rzeczownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich