Translatica, kierunek niemiecko-polski
Wesen rzeczownik, rodzaj nijaki;
jestestwo;
sedno;
treść;
esencja;
meritum książkowe, oficjalne;
jednostka;
bycie;
twór książkowe, oficjalne;
ekstrakt przenośne, książkowe, oficjalne;
obejście;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich