Translatica, kierunek niemiecko-polski
Wert rzeczownik, rodzaj męski;
wartość ekonomia;
znaczenie;
walor;
cena;
waga;
zaleta;
wartości;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich