Vorgruppe

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Vorgruppe
rzeczownik, rodzaj żeński
support 
Muzyka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich