Vielfältigkeit

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Vielfältigkeit
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba pojedyncza
wielorakość 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich