Translatica, kierunek niemiecko-polski
Vereinigung rzeczownik, rodzaj żeński;
zjednoczenie ekonomia, prawo, techniczny;
zrzeszenie ekonomia, prawo;
związek;
zespolenie biologia, medycyna, techniczny;
zrost;
unia;
fuzja fizyka jądrowa, ekonomia;
łączenie ekonomia;
federacja;
koalicja techniczny;
kumulacja;
złączenie techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich