Verbot

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Verbot
rzeczownik, rodzaj nijaki
prohibicja 
Administracja
delegalizacja 
Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich