Translatica, kierunek niemiecko-polski
Validation rzeczownik, rodzaj żeński;
walidacja prawo;
uznanie ważności ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich