Translatica, kierunek niemiecko-polski
Unterteil rzeczownik, rodzaj męski, rodzaj nijaki;
spód;
dół;
denko;
podstawa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich