Unterricht

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Unterricht
rzeczownik, rodzaj męski
lekcja 
Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich