Translatica, kierunek niemiecko-polski

Unternehmen rzeczownik, rodzaj nijaki;
firma;
biznes;
impreza potoczne, nieoficjalne;
zakład;
spółka;
jednostka;
kompania wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich