Translatica, kierunek niemiecko-polski
Typus rzeczownik, rodzaj męski;
typ;
rodzaj;
typ;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich