Translatica, kierunek niemiecko-polski
Tendenz rzeczownik, rodzaj żeński;
tendencja medycyna, ekonomia, transport, pejoratywne;
trend medycyna, ekonomia, techniczny;
nurt;
kierunek;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich