Tempus

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Tempus
rzeczownik, rodzaj nijaki
czas
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich