Translatica, kierunek niemiecko-polski
Stock rzeczownik, rodzaj męski;
kij;
piętro budownictwo, elektryka;
laska wojsko;
pręt;
patyk;
pałka;
kondygnacja architektura;
kapitał akcyjny finanse;
drążek;
laseczka;
pałeczka;
kapitał zakładowy ekonomia;
pień;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich