Steigerung

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Steigerung
rzeczownik, rodzaj żeński
zwyżka 
Ekonomia
podwyżka 
Finanse
powiększenie 
Biologia, Chemia, Medycyna
intensyfikacja 
Ekonomia, Biologia, Chemia, Przemysł, Medycyna
nasilenie 
Biologia, Chemia, Medycyna
stopniowanie 
Językoznawstwo
postęp 
Matematyka, Biologia, Medycyna
przyrost 
Informatyka, Biologia, Medycyna
kumulacja 
Medycyna
gradacja 
Przemysł, książkowe, oficjalne, Medycyna
wzmocnienie 
Biologia, Chemia
rozszerzenie 
Internet
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich