Sperre

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Sperre
rzeczownik, rodzaj żeński
wstrzymanie 
Ekonomia
jaz
bariera 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich