Skepsis

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Skepsis
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba pojedyncza
sceptycyzm 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich